Základní druhy pohřbů 

Pohřební služba Jeřábek spol. s r.o.

Pohřeb bez obřadu

(bez smutečního rozloučení)


Jedná se pouze o zpopelnění zesnulého bez jakéhokoliv smutečního obřadu (rozloučení)

V případě Vašeho zájmu lze zajistit tzv. návštěvu (výstavu) zesnulého v Pohřební službě Jeřábek - Kmochova 15, 280 02 Kolín II . Dále můžeme zajistit uložení urny tam, kam si budete přát (do hrobu, hrobky, urnového háje případně provedeme rozptyl popele na rozptylové loučce).

Pietní místnost zdarma

S odvoláním na nový zákon o pohřebnictví máte možnost i v případě pohřbu bez obřadu setrvat se zemřelým sami, nebo v úzkém kruhu rodiny v této pietní místnosti a to zdarma.

Pohřeb s obřadem

(se smutečním rozloučením)


Zorganizujeme smuteční rozloučení za účasti rodiny, přátel a ostatní veřejností, případně v úzkém rodinném kruhu - dle Vašeho přání.
Rozloučení zajistíme v obřadní síni (kostele, kapli) dle Vašeho výběru. Po rozloučení je provedeno zpopelnění zesnulého a uložení popela do úřední urny.
Dále zajistíme uložení urny tam, kam si budete přát (do hrobu, hrobky, urnového háje, případně provedeme rozptyl popele na rozptylové loučce)

U pohřbů s obřadem většinou probíhá obřad v některé z obřadních síní viz níže.

Pohřeb s obřadem a uložením do hrobu - hrobky

(včetně smutečního rozloučení)


Provedeme pohřeb se smutečním obřadem v kostele, kapli či obřadní síni s následným uložením rakve do vykopaného hrobu nebo hrobky.

Pohřební služba Jeřábek spol. s r.o. disponuje vlastním technickým zázemím a jejich služeb využívají i jiné pohřební ústavy. Přepravu zesnulých zajišťujeme vlastními vozy. Osádky našich vozidel provádí svozy zesnulých zásadně ve společenském oděvu. K převozům používáme ekologické převozové rakve.

Péči o zesnulého do doby pohřbu zajišťují pouze naši zaměstnanci. Zaručujeme Vám po celou dobu důstojnou péči o zesnulého.

Zajistíme převozy zesnulých po celé ČR i ze zahraničí.
Současně vyřizujeme veškerou potřebnou administrativu pro transport a pohřbení.

V současné společnosti je nejčastějším způsobem pohřbu kremace neboli zpopelnění.

Kremační rozloučení provádíme nejen v krematoriích, ale i v kostelech, chrámech, modlitebnách a obřadních síních.

Po obřadu zajistíme převoz zemřelého ke zpopelnění.

Po 8 dnech je urna s ostatky k vyzvednutí v místě sjednání.

Kremace s obřadem
Kremace s obřadem znamená, že před samotnou kremací (zpopelněním) se ve vybrané obřadní síni nebo ve zvoleném kostele uskuteční smuteční rozloučení se zesnulým.

Jedná se o pohřeb do země s rozloučením v kostele, chrámech, modlitebnách, obřadních síních nebo přímo u hrobu.

Při církevních obřadech provede duchovní výkrop místa posledního odpočinku zesnulého. Vlastní církevní obřad se skládá buď ze zádušní mše svaté, nebo bohoslužby slova, ale v každém případě je to kondukt, tj. poslední rozloučení u rakve zemřelého. Po obřadu doprovázíme zemřelého k místu posledního odpočinku na hřbitov.

Výkop hrobu (mimo brněnské hřbitovy) zajišťujeme vlastními proškolenými zaměstnanci.

 Jestliže si budete přát uložit rakev nebo urnu do země nebo do hrobky, naše pohřební služba zajistí veškeré služby, které s tím souvisejí.

Jedná se zejména o:
• kompletní zajištění obřadu (civilního i církevního)
• zajištění řečníka nebo kněze
• výkop hrobu
• přenos či převoz rakve nebo urny na místo uložení do země
• převoz smutečních kytic a věnců
• uložení rakve či urny do země
• zasypání hrobu

Po celou dobu Vám garantujeme profesionální etický přístup. Pohřeb do země může být církevní nebo civilní.

Naše pohřební služba zajišťuje oba druhy obřadů. 

Jedná se o zpopelnění bez provedení smutečního obřadu v obřadní síni. Na přání pozůstalého je možné zajistit přítomnost u kremace, nebo provedení zpopelnění v přesně stanovenou hodinu.

Pietní uložení ostatků se provádí:
• Uložením urny do hrobu, do klasického stávajícího nebo nově zakoupeného hrobového místa nebo urnových hrobových míst
• Uložením urny na povrchu hrobu
• Rozptylem na udržovaných rozptylových loučkách na plochy trávníků
• Vsypem na vsypové loučky do pronajaté jamky, s možností uložení dalších dvou uren
Uložením urny v kolumbáriu do pronajaté schránky
Uložením urny do společného hrobu

Základní informace pro pozůstale

Pohřební služba Memoria je specialistou na rychlé převozy zesnulých. Jsme schopni být do třiceti minut na kterémkoliv místě v Liberci.

Po úmrtí blízkého volejte na číslo +420 602 123 503.

Díky vyspělému technickému zázemí zajistíme převoz zesnulého do kteréhokoliv místa České republiky s tím, že při žádném úkonu nevyužíváme služeb jiné společnosti. Proto můžeme garantovat hladký průběh celého procesu.

Naše pohřební služba se může pochlubit moderním vozovým parkem.

Máme vyškolený kvalifikovaný personál včetně veškerého vybavení pro hrobnické práce.
Provádíme výkopy hrobů, exhumace, přemisťování pomníků, kamenické práce a ostatní hrobnické práce.
Mimo ostatní zaměstnance máme i tři certifikované hrobníky.

Při přepravě zesnulého do zahraničí nebo ze zahraničí naše pohřební služba nabízí kompletní servis. Jsme velmi dobře seznámeni s jednotlivými předpisy, které v různých zemí platí, naše pohřební služba Vám proto může nabídnout přesné vyplnění potřebných formalit, které jsou pro přemístění zesnulého nezbytné.

Mezi služby, které naše pohřební služba v této oblasti nabízí, patří zejména:

• zajištění speciální rakve
• vyřízení hygienických povolení
• zajištění speciálního vozu s chladicím zařízením, případně zajištění
• speciální rakve do letadla (včetně zajištění letenek pro pozůstalé)
• nabalzámování zesnulého (vyžadováno v některých zemích)
• vybavení celních formalit 

Pohřeb můžeme sjednat v klidu Vašeho domova, abychom Vám tak co nejvíce ulehčili těžkou životní situaci. Po úmrtí Vašeho blízkého nám zavolejte na číslo +420 602 123 503, na toto číslo můžete volat ve dne i v noci.

Zajistíme pro vás veškeré služby – od převozu zesnulého až po zajištění smutečních kytic. Vše, co bude možné, náš pohřební ústav v případě Vašeho zájmu vyřídí za Vás. Po dohodě s Vámi zajistíme například i obřadní síň. .

Stačí, když nám zavoláte, dohodneme se na termínu, kdy Vás pracovníci naší pohřební služby navštíví

Výběr pohřební služby záleží plně na Vás, rozhodnete-li se však pro naši pohřební službu Memoria Liberec, garantujeme Vám jistotu profesionálních služeb a etický přístup našich zaměstnanců

V naší nabídce je i možnost sjednat pohřeb s minimálními náklady a mít tak možnost se s Vaším zesnulým důstojně rozloučit při smutečním obřadu.

Nabídka pohřbu obsahuje:
• smuteční rozloučení 
• řečníka
• smuteční hudba
• zapůjčení květinové výzdoby: kytice na rakev a stuha, 2 ks věnců a stuhy
• obřadní rakev a vybavení rakve
• uložení zesnulého do rakve a převoz do obřadní síně
• zpopelnění včetně úřední popelnice
• vyřízení úmrtního listu
• 25 kusů parte

Výše uvedené položky jsou pevně stanovené a nelze je měnit ani doplňovat.

Informace o ceně ekonomického pohřbu Vám podáme na telefonním čísle + (420) 321 721 504

Chladící zařízení, které by nám bylo případně účtováno jinými subjekty není součástí ekonomického pohřbu a bude účtováno zvlášť.

Jakékoli Vaše dotazy rádi zodpovíme na NONSTOP lince
naší pohřební služby +420 602 123 503

Základní informace pro pozůstale